Rettelser: Karrierer

Inntil Fylte Maine Department of Korrigeringer er å rekruttere for morgendagens Kriminalomsorgens Ledere. Vi tilbyr interessante, hands-on opplæring for å gi deg de ferdigheter og evner som du trenger for å gjøre jobben effektivt, og sikre din profesjonelle suksessFengselspersonale delta på et seks-ukers trening akademi som dekker alle aspekter av kriminalomsorgens arbeid. Fengselspersonale mottar kontinuerlig forsterkning, som fremhever Department of Korrigeringer' Verdier - INTEGRITET, MOT og ENGASJEMENT. Gjennomføring: Søkere må ha ingen alvorlige straffbare eller omfattende motorvogn poster. Se Automatisk Disqualifiers for detaljer Fysisk: Søkerne må være i god fysisk stand til å utføre sine plikter på en fengselsbetjent. En gyldig, Staten Maine førerkort kreves ved ansettelse Du bør være oppmerksom på før du starter søknadsprosessen at følgende er disqualifiers for denne stillingen. Vi krever at Staten Maine Direkte Leie Program og DOC Supplerende Programmet.